ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής 25 Φεβρουαρίου 2018
Υποβολή Εντύπου Καταχώρησης στον Κατάλογο της Έκθεσης
(Ονομασία Εταιρείας και Εκθέματα)
25 Φεβρουαρίου 2018
Εξόφληση Τιμολογίου Συμμετοχής 9 Μαρτίου 2018
Κατασκευή και Διακόσμηση Περιπτέρων
(Ώρες 08.00 – 20.00)
15-16 Μαρτίου 2018
Εισαγωγή Εκθεμάτων
(15/03/2018 – Ώρες 08.00 – 20.00 και 16/03/2018 – Ώρες 08.00 – 12.00)
15-16 Μαρτίου 2018
Εξόφληση άλλων εξόδων
(π.χ. τηλεφωνικές χρεώσεις, ρεύμα)
19 Μαρτίου 2018
Αποσυναρμολόγηση/Αποκατάσταση χώρου
(Ώρες 08.00 – 18.00)
19 Μαρτίου 2018